Τρίαινα κλασσική

5.10

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ν5 – ΤΡΙΑΙΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ Φ6

Με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης.